Steigiama Senjorų taryba

2020 09 03 d. pateikiau miesto tarybos sekretoriatui sprendimo projektą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Senjorų tarybos steigimo.

Sprendimo tikslas – sustiprinti senjorų atstovavimą jas liečiančiais klausimais, gerinti Klaipėdos miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir vyresniojo amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą,  sudarant galimybę senjorams dalyvauti sprendžiant su jais susijusius klausimus įvairiose Savivaldybės institucijose ir įstaigose, skatinti senjorų mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Patvirtinus nuostatus, vėliau būtų patvirtinta ir Senjorų tarybos sudėtis.

Senjoru tarybos nuostatai

© Visos teisės saugomos, Saulius Budinas