NUO ŠIOL KLAIPĖDOS MIESTO SENJORAI TURĖS SAVO BALSĄ MIESTO TARYBOJE

Vakar vykusiame miesto tarybos posėdyje buvo pritarta mano iniciatyvai įsteigti Klaipėdos miesto savivaldybės senjorų tarybą. Tai atveria plačias galimybes miesto senjorams tiesiogiai dalyvauti politiniame gyvenime, inicijuoti bei kartu spręsti su jais susijusius klausimus įvairiose Savivaldybės institucijose ir įstaigose.

 

Orus sidabrinis amžius, visų pirma – nacionalinis reikalas, tačiau mietas taip pat privalo girdėti senjorų poreikius, problemas, o taip pat ir iniciatyvas, kurių nestokoja veiklūs ir inteligentiški Klaipėdos senjorai. Rengiant šį sprendimą teko bendrauti su Klaipėdos miesto senjoruu bendruomenės nariais, ir turiu pasakyti, kad kai kurių senjorų energijos ir išminties net jaunimui reiktų pavydėti.

Pagrindinis Senjorų tarybos veiklos uždavinys nuo šiol bus nagrinėti senjorų gyvenimo kokybės klausimus ir teikti savo išvadas bei pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms dėl jų reikmes atitinkančios ir socialinį teisingumą įgyvendinančios politikos Klaipėdos mieste. Tai reiškia, kad nuo šiol Klaipėdos miesto senjorų atstovai galės gauti iš Savivaldybės administracijos ir jos padalinių visą informaciją ir dokumentus. Į savo posėdžius galės kvieti Savivaldybės administracijos tarnautojus, politikus bei patys deleguoti savo narius į sudaromas darbo grupes ir komisijas, todėl tikimasi, kad Klaipėdos senjorai aktyviai įsitrauks į šios Tarybos veiklą.

Senjorai turėtų nepraleisti progos ir dalyvauti tarybos sudaryme, kuris bus pradėtas artimiausiu metu. Kiekviena senjorų organizacija gali siūlyti savo atstovus. Taip pat į šios tarybos sudėtį po vieną atstovą deleguos Savivaldybės tarbos Sveikatos ir socialiniuu reikalų bei Kultūros, švietimo ir sporto komitetai, Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų bendruomenės namai.

Susitikime su senjorų organizacijų atstovais

© Visos teisės saugomos, Saulius Budinas