Kaip pravalgysime 2021-2023 metų Klaipėdos strategiją?

Kaip teigia vienas Merfio dėsnis, geras planas šiandien yra geriau, negu tobulas rytoj.

Praeitą savaitę miesto tarybos posėdžio metu teikiau siūlymus Klaipėdos miesto
strateginiam veiklos planui, kurie, mano nuomone, yra svarbūs klaipėdiečiams, tačiau jiems
pritarta nebuvo. Paminėsiu tik kelis.

Antrus metus niekaip nepavyksta įtikinti miesto valdžią pradėti Vingio prekybos pasažo
teritorijos sutvarkymo darbų. Buvau specialiai nuvykęs apžiūrėti šios teritorijos. Galima
gaujų karus filmuoti. Tai likusi vienintelė nesutvarkyta viešoji erdvė pietinėje miesto dalyje.
Būdamas Klaipėdos miesto administrcijos direktoriumi inicijavau šios teritorijos
projektavimo darbus. Projektas buvo parengtas dar 2019 metais, bet darbų pradžios vis
nematyti.

2022 metais savivaldybė planuoja užbaigti naujos mokyklos statybą šiaurinėje miesto
dalyje, o dviračių ir pėsčiųjų tilto per Danės upę, jungiančio naująją mokyklą su Tauralaukio
kvartalu techninis projektas planuojamas tik 2023 metais. Kur logika? Siūliau pradėti veiklas
dar šiais metais, nes ši jungtis yra reikalinga užtikrinti saugų vaikų susisiekimą su
Tauralaukio gyvenviete bei skatinti darnų judumą, apie kurį dažnokai kalba pozicijos atstovai
Klaipėdos taryboje.

Jau antri metai, kai vis teikiu tą patį siūlymą dėl modernaus bendruomenės centro-
bibliotekos statybos pietinėje miesto dalyje Statybininkų prospekte. Turime puikų pavyzdį –
biblioteką Kauno gatvėje, kuri “sukultūrino” šį rajoną. Jau įvyko architektūrinis konkursas,
yra parengtas techninis projektas, tačiau darbai vis atidėliojami. Lėšų vis nerandama, tačiau
planuojama modernizuoti Vasaros koncerų estradą, kurioje per metus vyksta vos keli
komerciniai renginiai.

Niekaip valdžia nepradeda naujos sporto salės statybos Kretingos – Šviesos gatvių
sankryžoje. Jau senokai, pardavus “Klaipėdos naftai” sporto salę Burių gatvėje, gautas lėšas
(buvo gauta tada 673 tūkst. eurų) buvo įsipareigota investuoti į naujos sporto salės statybą.
Techninis projektas parengtas dar 2019 metais, bet kaip jau tapo įprasta– jokio judesio.

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021-2023 metų
programoje ir priemonių plane svarbia oro taršos šaltinių emisijos mažinimo priemone buvo
įvardintas gatvių asfaltavimas. Miesto planuojamų asfaltuoti gatvių sąraše yra virš 23
kilometrų žvyruotų gatvių. Vietoj to, kad asfaltuotume gatves atsiranda nauja priemonė –
dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių iki Klaipėdos gatvės su įvažomis į Liepojos gatvę
įrengimas, tam numatant apie 700 tūkst. eurų per dvejus metus, o bendra darbų vertė apie 1,5
mln. eurų. Nemanau, kad tai yra prioritetinis projektas ir siūliau šias lėšas skirti žvyruotų
gatvių asfaltavimui.

Džiaugiuosi, kad iš antro karto pagaliau pavyko įtikinti valdančiąją daugumą
paankstinti Tauralaukio progimnazijos pastato rekonstrukcijos į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigą pradžią, o darbus planuojama pradėti 2022 metais.

Iš valdančiosios daugumos, kuri aptirpo po savivaldos rinkimų, girdime tik vieną
paaiškinimą dėl vis atidedamų priemonių ir jų įgyvendinimo terminų – nėra lėšų. Bet ar tikrai
taip yra? 2021 metų sausio 1 dieną vien Savivadybės biudžeto lėšų likutis buvo apie 14 mln.
eurų, o pridėjus dar ir tikslines lėšas, suma susidaro įspūdinga – virš 24 mln. eurų. Vadinasi
pinigų yra, nėra tik noro ir kompetencijų juos racionaliai panaudoti.

Ir pabaigai. Gana liūdnai nuteikė miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
Gintaro Neniškio Strateginio veiklos plano pristatymas miesto tarybos posėdyje. Nežinau ar
taip turėtų kalbėti vienas iš miesto vadovų, kurį palaiko valdančioji dauguma, šį planą
pavadindamas “Pravalgymo strateginiu planu”. Vietoj to, kad siekiant įkvėpti miestiečius
šiuo sudėtingu laikotarpiu, pasakytum, jog Klaipėdos savivaldybės administracija, Klaipėdos miesto taryba turi gerą planą, yra parengusi tinkamas priemones, turi visas vadybines kompetencijas, yra pasiryžusi ir gali padaryti taip, kad Klaipėdos miestas įveiktų sunkumus ir kylančias problemas, administracijos direktorius be iniciatyvos kalba vien tik apie lėšų stygių ir “pravalgymus”. Noras perfrazuojant dar vieną Merfio dėsnį – “mane čia priėmė ne tam”…

© Visos teisės saugomos, Saulius Budinas