Girulių regioninis parkas

Mieli klaipėdiečiai,

nuoširdžiai dėkoju Jums, kad savo parašais palaikėte idėją steigti Girulių parką ir taip prisidėjote prie iniciatyvos išsaugoti mišką nuo iškirtimo bei didesnės geležinkelių intervencijos.

Praėjusį ketvirtadienį Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu teikiau siūlymą steigti Girulių regioninį parką. Nors pati idėja daugelio tarybos narių buvo įvertinta teigiamai, tačiau sprendimui priimti pritrūko politinės valios.
Vis dėlto po aštrių diskusijų, įvardinus miestiečių parašų skaičių, miesto administracija įsipareigojo įvertinti technines galimybes tokiam parkui steigti. Aš asmeniškai rūpinsiuosi, kad prie šito klausimo būtų grįžta ir iniciatyva įgyvendinta.
Jūsų aktyvumas tikrai nulėmė, kad į LR Vyriausybės darbotvarkę liepos 1 d. grįžtų nutarimo dėl geležinkelio mazgo dalies infrastruktūros vystymo planų praplečiant nagrinėjamą teritoriją ir įtraukiant Kopūstų kaimo alternatyvą svarstymas.

Džiaugiuosi, kad šiandien LR Seimas pritarė mano kolegos Simono Gentvilo LR Seime teiktai rezoliucijai, kuria šalies Vyriausybės prašoma, nagrinėjant geležinkelio infrastruktūros plėtrą, išbraukti Melnragės ir Girulių miško teritoriją, numatant geležinkelio plėtrą Klaipėdos rajone, Kopūstų kaime.

Tolimesnę įvykių eigą galite sekti puslapyje www.giruliuparkas.lt

Pagarbiai,

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys
Saulius Budinas

© Visos teisės saugomos, Saulius Budinas