Girulių draustinis bus!

Vos per 2 mėnesius išvien su mokslininkais paruošėme mokslinį pagrindimą. O jau šiandien turime reikalingą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pritarimą botaninio-zoologinio draustinio steigimui.
Sekantis žingsnis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas (tikėkimės spalio pabaigoje) ir miškas bus apsaugotas ateities kartoms.
Ačiū visiems prisidėjusiems prie Girulių miško išsaugojimo.
 

© Visos teisės saugomos, Saulius Budinas